allstar luleå påskdagen kollektivavtal byggnads lön 2018 panik andas i påse
TCO_logga
TCO_logga

huden är kroppens största organ  

Pantomimteatern, Dockteatern Tittut, Teater De Vill och Teater Tre är några av Teatercentrums medlemmar som får del av stadens bonussystem. I runda slängar handlar det om drygt 700 000 kr som dessa teatrar får dela på.

sociala följder industriella revolutionen År 2008 inrättades Stockholm Stad ett bonussystem i syfte att stimulera det fria kulturlivet att öka sina egna intäkter samt att premiera kulturprogram för barn och ungdom. Bonusen fördelas efter fyra parametrar: självfinansieringsgrad (andel egna intäkter i förhållande till offentligt stöd), ökning av egna intäkter, andel barn- och ungdomspublik samt ökning av andelen barn och unga i publiken.

varför äter grisar sina kultingar 2013 fördelas 6 milj kr i bonus. Av 66 bonusberättigade verksamheter fördelas bonus till 52 organisationer på belopp från 12 800 kronor till 250 000 kronor. Högsta belopp som fördelas i bonussystemet är 250 000 kr, lägstabelopp som kan erhållas är 5 000 kr.

kaninens år 2015 Oavsett vad man kan tycka om bonusen och trots den senaste turbulensen kring kulturstöd Stockholm så är det teatern som ökar sin andel av bonusen mest. Redan 2012 var teater det konstområde med procentuellt störst andel av bonusen. 2012 stod teatern för en 30 procent av bonusen. 2013 har den andelen stigit till 34 procent. Museerna har stått för en blygsam ökning. Andra konstområden som har fått lägre procentuell del av bonusen 2013 jämfört med 2012, är litteratur, film och dans.

när man bestämt sig för att lämna Teatercentrum ser det som en intäkt på hur det fram till nu varit gynnsamt för teatrarna tack vare att man haft möjlighet till en långsiktig planering som också gynnat kvaliteten på föreställningarna. Det har i sin tur lett till att publiken strömmat till. Hur det nya tolkningen av stödsystemet kommer att påverka den framtida kvaliteten och möjligheterna att verka långsiktigt, återstår att se.

tjejnamn på båt begravningsbyrån hultcrantz ab västerås

Grafikhuset